Radio Kwizera

Radio Kwizera spreads the Word of God around the world. 24/7
We broadcast from USA
— Read on radiokwizera.org/

Amahoro!Amahoro! Nkuko bimenyerewe buri weekend, Radio Kwizera iraza kuba LIVE muri Studio mu kanya 1am muri USA ni ukuvuga 8am mu Rwanda. Iyo ushaka kuvugana natwe muri Studio ukanda (click) kuri iyi Link https://www.zeno.fm/radio-kwizera-usa hanyuma ubona ahanditse Call In maze naho ukahakanda. Iyo uhakanze ubona aho bagusaba kuzuza. Kuri name ushyiraho izina ryawe, kuri subject ushyiraho impamvu, maze ugakanda Send. Duhita tukubona muri Studio. Imana ibahe imigisha. Radio Kwizera. https://www.zeno.fm/radio-kwizera-usa